ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ
Κοινότητα Ανινχευτών

Οι Ανιχνευτές είναι έφηβοι, κορίτσια και αγόρια ηλικίας 15-18 ετών.

Έχουν την ευκαιρία να δραπετεύουν στον κόσμο των ιδανικών που ονειρεύονται, ανιχνεύοντας ότι αμφισβητούν και προσφέροντας ψυχή και έργο για ένα καλύτερο αύριο.

Η σταδιοδρομία, η ποιότητα ζωής, ο πολιτισμός, η κοινωνική αλληλεγγύη, η ανίχνευση της φύσης, η αγωγή και η δημοκρατία, η πολιτιστική μας κληρονομιά, η προσφορά υπηρεσίας, η προστασία του περιβάλλοντος και η παγκόσμια συναδέλφωση είναι τα πεδία ενασχόλησης, που δίνουν την ευκαιρία, μέσα από ένα δημοκρατικό πλουραλισμό, να βρουν οι Ανιχνευτές τις πανανθρώπινες αξίες, που θα τους βοηθήσουν στη ζωή τους.