ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2018
Η ζωή στην Κοινότητα είναι ένα ατελείωτο ταξίδι.... Το πρόγραμμα της Κοινότητας ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των Ανιχνευτών και αποφασίζεται στη Σύνοδο, όπου μετέχουν ισότιμα όλα τα μέλη της Κοινότητας. Η υπαίθρια Ζωή, οι τεχνικές δεξιότητες, η πνευματική καλλιέργεια, η κοινωνική συνεργασία, η σωματική αγωγή, η πολιτιστική μας κληρονομιά, η προστασία του περιβάλλοντος, η προσφορά υπηρεσίας και η παγκόσμια συναδέλφωση είναι τομείς απασχόλησης του κάθε εφήβου.
Η Κοινότητα μας
Οι συγκεντρώσεις της Κοινότητας Ανιχνευτών γίνονται σε τακτά διαστήματα ανάλογα με τις δράσεις της.

Δείτε περισσότερα
Οι φωτογραφίες μας
Οι συγκεντρώσεις της Κοινότητας Ανιχνευτών γίνονται σε τακτά διαστήματα ανάλογα με τις δράσεις της.

Δείτε περισσότερα
Έντυπα Κοινότητας
Αναζητήστε και βρείτε τα σημαντικότερα έντυπα που χρειάζεστε για τις δραστηριότητες της Κοινότητας..

Δείτε περισσότερα