ΑΓΕΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ
Αγέλη Λυκοπούλων
Παιδιά που συμπλήρωσαν το 7ο έτος της ηλικίας τους και είναι μαθητές της Β' Τάξης του Δημοτικού Σχολείου, μέχρι το αργότερο να συμπληρώσουν το 11ο έτος και να πάνε στην ΣΤ΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, εντάσσονται στο Προσκοπικό Τμήμα που λέγεται Αγέλη Λυκοπούλων.

Οι δραστηριότητες της Αγέλης Λυκοπούλων κατευθύνονται από το συμβούλιο των Βαθμοφόρων και περιλαμβάνουν στοιχεία από 5 Τομείς Ενδιαφερόντων. Την Πνευματική Καλλιέργεια, την Υπαίθρια Ζωή, την Σωματική Αγωγή, τις Τεχνικές Δεξιότητες και την Κοινωνική Συνεργασία.

Το πρόγραμμα της Αγέλης δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να ανακαλύψει και να αναπτύξει τις προσωπικές του ικανότητες και κλίσεις, να γίνει χρήσιμο στον εαυτό του και στο άμεσο περιβάλλον του και να συνηθίσει στην ιδέα της προσφοράς στο συνάνθρωπο.
Οι συγκεντρώσεις της 1ης Αγέλης Λυκοπούλων Αγριάς γίνονται κάθε Σάββατο, μεταξύ 12:00 και 14:00, στην Εστία του Συστήματος μας. Κατά τη διάρκεια της προσκοπικής χρονιάς, πραγματοποιούνται δράσεις στην πόλη (επισκέψεις), στη θάλασσα (ιστιοπλοΐα) και στην ύπαιθρο (εκδρομές) με διαφορετικό σημείο εκκίνησης, ώρα έναρξης και διάρκεια κάθε φορά.